พะเยา ชมความสวยงามฝูงนกกระยางขาวนับพันอพยพ

พะเยา ชมความสวยงามฝูงนกกระยางขาวนับพันอพยพ

ฝูงนกกระยางขาวจำนวนมากพากัน บินอพยพมายึดพื้นที่ทำรังบนต้นไม้ในป่า ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คาดหนีแล้งเข้าสู่พื้นที่ทำกินที่อุดมบูรณ์ โดยนกดังกล่าวได้เกาะกิ่งไม้เต็มต้นขาวโพลน ถือเป็นภาพที่สวยงามประทับใจ กับผู้ที่มาพบเห็น

ภาพฝูงนกกระยางขาวหลายพันตัว ที่กำลังบินว่อนบนท้องฟ้าและบางส่วนเกาะต้นไม้จนขาวโพลน บริเวณป่าในพื้นที่บริเวณหมู่ที่8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือเป็นภาพที่มีความสวยงามและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังฝูงนกกระยางขาวดังกล่าว ได้อพยพเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะหนีภาวะแล้ง เพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังมีแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ และมีน้ำกักขังอยู่ใน สภาพอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ฝูงนกกระยางขาว จำนวนมากพากันอพยพมาหาแหล่งอาหาร กิน และทำรัง แพร่ขยายพันธุ์ จนมีจำนวนหลายพันตัว และที่ผ่านไปมาในพื้นที่ยังไม่พบการอพยพของนกชนิดนี้จำนวนมากเช่นนี้มาก่อน

สำหรับสาเหตุที่นกกระยางขาวมายึดพื้นที่ป่า เป็นที่อยู่อาศัยและเนื่องจากมีแหล่งน้ำ ที่มี กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นจำนวนมากและมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีใครทำร้ายหรือไล่หนี ทำให้ เหมาะกับการเป็นแหล่งหากิน และที่พักอยู่อาศัย ของกลุ่มนกกระยางขาว ซึ่งได้สร้างความ สนใจ ให้ผู้คนที่พบเห็น