จ.ราชบุรี/วปอ. 61 จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/วปอ. 61 จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 ธ.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมูลนิธิวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ.รุ่นที่ 61 ของหมู่เสือ ร่วมกับโรงพยาบาลโพธาราม ทีมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มีผู้ป่วยต้อกระจกจากพื้นที่ อ.บางแพ และอ.โพธาราม ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาโดยไม่คิดค่ารักษาในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจก สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด และลดภาวะตาบอดจากต้อกระจกลง

ทั้งนี้โรคต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนส์ตาขุ่นมาก ส่งผลให้การมองเห็นแย่ลง และโรคต้อกระจกพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามโรคต้อกระจกสามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการผ่าตัดเอาเลนส์ตาที่ขุ่นออก และใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปทดแทน โดยการผ่าตัดต้อกระจกในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แผลผ่าตัดเล็กสะดวก ฟื้นตัวไว หลังผ่าตัดสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน