กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564

พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร กองเรือยุทธการ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณพุทธสถาน กองเรือยุทธการ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
#ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
#กองเรือยุทธการ