มุกดาหาร จุฬาราชมนตรี เปิดมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหารอีกกลุ่มยื่นขอตรวจสอบการสร้างมัสยิด

มุกดาหาร จุฬาราชมนตรี เปิดมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหารอีกกลุ่มยื่นขอตรวจสอบการสร้างมัสยิด

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 62 ที่มัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร และประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมงานในครั้ง ในขณะเดียวกันได้มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวนประมาณ 70 คน ยืนถือป้ายขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอตรวจความถูกต้องการก่อสร้างมัสยิดในจังหวัดมุกดาหาร
ขณะเดียวกันได้มีกลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) นำโดย นายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ พร้อมด้วยชาวพุทธประมาณ 70 คน ได้มาชุมนุมกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และได้ชูป้ายโดยมีข้อความว่า “ ชาวมุกดาหาร ขอตรวจสอบความถูกต้อง การก่อสร้างมัสยิด , ชาวมุกดาหาร ขออยู่อย่างสงบเราไม่ต้องการมัสยิด , ชาวชุมชนศรีพัฒนาไม่เอามัสยิด,ชาวมุกดาหารไม่เอามัสยิด ” เพื่อรอยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อจุฬาราชมนตรี

นายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการ อปพส. กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของชาวพุทธศาสนา มีเนื้อหาดังนี้ 1. ขอให้ช่วยปรามกลุ่มก่อการร้าย BRN , RKK และกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงต่างๆให้หยุดการกระทำที่โหดเหี้ยมทุกกรณีในทันที 2. ขอให้ช่วยเจรจากับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงจากชาอุฯ และมาเลเชีย ที่คอยชักใยกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ให้หยุดการกระทำด้วย 3. ขอให้ช่วยปราม!อิหม่ามและผู้นำศาสนาบางคน ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์และปลุกปั่นเยาวชนให้เกลียดชังแผ่นดินไทยมายาวนาน!ให้หยุดการกระทำด้วย 4.ขอให้ช่วยตรวจสอบโรงเรียนสอนศาสนาหรือโรงเวียนปอเนาะบาโรงที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อร้ายมุสลิมหัวรุนแรละสั่งปิดด้วย 5. ขอให้ช่วยปรามบุคคลที่ขนมุสลิมต่างด้าวทั้ง อุยกูย์ อาเจ๊ะ โรฮิงยา เข้ามาช่องสุมตามมัสยิดต่างๆในภาคเหนือและยีสานให้หยุดการกระทำด้วย 6. ขอไห้ช่วยปรามและตักเตือนและลงโทษกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่ได้ส่งแนวร่วมไป กล่าวร้ายทำลายประเทศไทยในเวที UN ทำให้รัฐบาลไทยเสียหายในสายตานานาประเทศเมื่อเร็วๆนี้ 7. ขอให้ท่านช่วยยกเลิกตราฮาลาล ซึ่งเป็นตราที่ชาวพุทธจำนวนมากกำลังไม่สบายใจและต่อต้านเพราะเก็บเงินผู้ประกอบการปีละ 300,000 ล้านบาทมา 20 กว่าปีโดยไม่จ่ายภาษีและไม่ทราบว่านำ เงินไปทำอะไร? หรือจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจร BRN หรือไม่ 8. ให้ท่านช่วยหยุดสร้างมัสยิดเพิ่มในทุกๆจังหวัด(ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนใต้) ทันทีเพื่อความสบายใจและลดความขัดแย้ง ความแตกแยก ความหวาดระแวง ของพี่น้องชาวไทยพุทธกับมุสลิมและเพื่อเป็นการยืนยันว่ามุสลิมไม่ได้คิดปกครองประเทศไทย ไม่ได้คิดเปลี่ยนไทยเป็นรัฐอิสลามตามคลิปต่างๆจำนวนมาก ที่มุสลิมพูดเอง 9. เพื่อความเท่าเทียมกัน!!ของทุกๆศาสนาขอให้ท่านช่วยยกเลิก พ.ร.บ.ทุกฉบับของอิสลามที่มีอยู่ทั้งหมดได้เพราะศาสนาอื่นๆทั้งพุทธ คริสต์ไม่ได้มี พรบ.ใดๆคุ้มครองเลยมีแต่อิสลามที่มีพ.ร.บ.คุ้มครองและได้สิทธิพิเศษมากมายเหนือศาสนาอื่นๆ องค์กร อปพส.ซึ่งเป็นตัวแทนชาวพุทธจำนวนมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความเมตตา เพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของคนไทยทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติตามแบบ พหุวัฒนธรรม ที่ท่านปรารถนา
จากนั้นนายสุธรรม บุญมาเลิศ รองเลขาจุฬาราชมนตรี และนาย ปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ได้มารับหนังสือข้อเรียกร้อง จากพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาเรียกร้องที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นชาวพุทธที่ออกมาเรียกร้องได้แยกย้ายกันกลับ โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177