จ.ร้อยเอ็ด….นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562

จ.ร้อยเอ็ด….นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่(7 ตุลาคม 2562)เวลา 10.00น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562

*โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด นำโดย นางพรรณี ปัทมะศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารโรงเรียนสตรีศึกษา คณะครู ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้โดยนายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กล่าวต้อนรับ เเละนางเอมอร เทวิน เลขานุการ คณะกรรมการมูลนิธิสตรีศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานในครั้งนี้

*มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศึกษาที่มีพลังรัก และศรัทธาในสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมช่วยเหลือด้านการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้มอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2562 มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 107 ทุนเป็นเงินจำนวน 412,000บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท)

ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม::Tide.ภาพข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 063-938-3149