ผู้ว่ามุกดาหาร แจง จังหวัดมุกดาหารยังไม่ได้อนุญาตบริษัทฯทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ตามที่ นพ.ประสงค์ อภิปรายในสภา

ผู้ว่ามุกดาหาร แจง จังหวัดมุกดาหารยังไม่ได้อนุญาตบริษัทฯทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ตามที่ นพ.ประสงค์ อภิปรายในสภา
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า ตามที่ นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ได้ตั้งกระทู้อภิปรายในสภาฯญัตติ ของตั้ง กมธ. เพื่อแก้ไขปัญหาประทานบัตรเหมืองแร่ เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียน โดยกล่าวอ้างถึงข้อมูลการดำเนินการของคำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ของบริษัท ทรีมาเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 3 ประเด็น คือ 1 รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง 2. การปลอมแปลงเอกสารในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการประชุมของสำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และ 3. การเสนอคำขอประทานบัตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เปิดทำเหมือง
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า บริษัท ทรีมาเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ยื่นคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื้อที่ 215-3-38 ไร่ ท้องที่บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในเขตประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่ 2 เต็มทั้งแปลง ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร รับจดทะเบียนเป็นคำขอประทานบัตรที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ขอประทานบัตรต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร และจังหวัดมุกาดาหาร ยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ แต่อย่างใด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177