ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม รวม 7 วัน เพื่อความผาสุขของประชาชน/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม รวม 7 วัน เพื่อความผาสุขของประชาชน

/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน


ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม รวม 7 วัน เพื่อความผาสุขของประชาชน
/P TV/ชสอท./nuk-pol.col.pathagon/0817082129-ข่าว.


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรีชาตรี ปรีชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมด้วยพันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และคณะ โดยการดำเนินงานของพันตำรวจโทเชิดชัย ถนอมชีพ รองผู้กำกับ(ปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และคณะตำรวจทุกสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์และป้องปรามเหตุ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

พันตำรวจโทเชิดชัย ถอมชีพ รองผู้กำกับ(ฝ่ายปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่นปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืน ในการก่อเหตุ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้องตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 รวม 7 วัน

ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 น ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงครามยาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ หมายจับค้างเก่า โดยระดมสรรพกำลัง ทางด้านกำลังพล ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม

พลตำรวจตรีชาตรี ปรีชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวปล่อยแถวว่า.-ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันเสียสละและทุ่มเทอย่างจริงจัง ในการปฏิบัติงาน ขอให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลสั่งการ การปฏิบัติอย่างใกล้ชิด กรณีมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ หรือถ้าสนใจ ขอให้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที อันจะส่งผลต่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่

/PALANCHAI TV/ชสอท:/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์-ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ