ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

ประจำปี 2562
เมื่อเวลา 08:00 น. วันที่7 ส.ค. 2562 นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา น้อมสักการะถวายแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่นักนิติศาสตร์ได้เทิดทูนและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ ที่จะจรรโลงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นคุณสมบัติและมีอยู่ในสายเลือดของนักกฎหมายทุกคน เพื่อให้ประชาชนและผู้บริสุทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง
โอกาสนี้ ได้ย้ำให้นักกฎหมายและประชาชนทุกท่าน ตระหนักว่าการพัฒนากฎหมายและการศึกษาในบ้านเมืองเรานั้น มีพื้นฐานมาจากสติปัญญาและความทุ่มเทของพระองค์ท่าน ดังนั้นนักกฎหมายทุกคนต้องยึดถือแบบอย่างที่ดี และธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งนักกฎหมายจะต้องมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา