กักลูกเรือน้ำมันกลับเข้าไทย 14 วัน จากกัมพูชา ป้องกันโควิด 19

กักลูกเรือน้ำมันกลับเข้าไทย 14 วัน จากกัมพูชา ป้องกันโควิด 19

“ศรชล.ภาค 1 บูรณาการตรวจเข้มด่านทางน้ำ จ.ชลบุรี พร้อมกักตัวลูกเรือบรรทุกน้ำมัน ขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทย 14 วัน”
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งรายชื่อลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 4 คน แสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำ พื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการทำงานกับเรือ โดยจอดทอดสมอที่จุดจอดเรือเกาะสีชัง เมื่อ 1 มิ.ย.63
6 มิ.ย.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) ได้สั่งการให้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี (ศรชล.จังหวัดชลบุรี) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (ศคท.จังหวัดชลบุรี) บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง,

ตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือแหลมฉบังและเกาะสีชัง, ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลเขตท่าเรือศรีราชา กรมเจ้าท่า และอำเภอศรีราชา ในการตรวจสอบเรือและลูกเรือ ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
โดย นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ นาวาเอก นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ หน.ศคท. จังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเรือบรรทุกน้ำมัน ชื่อเรือ SENNA เป็นเรือสัญชาติไทย ประเภทเรือ LPG Tanker เดินทางมาจากประเทศ Cambodia มีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. จำนวน 4 คน
โดยนายลองเดช รายณะสุข นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง ได้นำลูกเรือ SENNA มาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือสะพานปลาอ่าวอุดม และตรวจคัดกรองลูกเรือทั้ง 4 คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 พบว่ามีสุขภาพปกติทุกคน ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3 องศา และตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำลูกเรือทั้ง 4 คน ส่งมอบให้กับอำเภอศรีราชา ที่ท่าเรือเกาะลอย โดยมี น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดป้องกัน อ.ศรีราชา ได้ชี้แจงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ/ข้อห้ามต่างๆ ให้ผู้ที่เข้ารับการกักกันโรคทราบ และดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรม BELLA EXPRESS พัทยา (Local Quarantine) จำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนา

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645