ชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุโขทัยร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุม

STRONGจิตพอแพียงต้านทุจริต สุโขทัยสรุปผลงานปีที่ผ่านมาเมื่อเวลา13.30นของวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุโขทัยร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย มีการร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและโค้ชชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุโขทัยชุดใหม่ เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณากิจกรรมโครงการที่จะดำเนินงานในปี พ.ศ.2566

มีการเสนอการจัดให้เยาวชน STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุโขทัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการทุจริตโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง

กิตติ พรดวงจัยทร์ สุโขทัย0821632939