ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาค101เมตร ที่อ่างเก็บน้ำมะอึ

ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาค101เมตร ที่อ่างเก็บน้ำมะอึ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.19 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาค โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าราชการ นายอำเภอ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย บ้านมะอึ ต.มะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยในพิธีประธานได้มีการขอขมาบอกกล่าว เบิกฤกษ์เบิกชัย เพื่อก่อสร้างองค์พญานาค จากนั้นพราหมณ์ ได้ประกอบพิธีตามลำดับ ซึ่งในระหว่างการทำพิธีได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคล เป็นสัญญาณว่าจะมีแต่เรื่องดีเกิดขึ้น ทั้งนี้การสร้างก่อสร้างองค์พญานาค เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการก่อสร้างองค์พญานาค การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต ซึ่งองค์พญานาค จะมีความยาว 101 เมตร และมีสูงถึง 21 เมตร

ในส่วนแนวทางการดำเนินงานส่วนต่างๆ การติดตามดำเนินงานก่อสร้างองค์พญานาคและก่อสร้างศาลา ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด และพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด