ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย รวม 189 รายแจ้งฉีดวัคซีนป้องกันเสียชีวิต

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย รวม 189 รายแจ้งฉีดวัคซีนป้องกันเสียชีวิต

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 11 ราย
แบ่งเป็น โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลสนาม 8 ราย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 3 ราย (รักษาหายสะสม 69 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน
ส่วนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้เพิ่มขึ้น 5 ราย (ยอดสะสมรวม 189 ราย) ดังนี้
อำเภอโพนทราย ๒ ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 185 (รายที่ 1 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 51 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 145 ของ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 186 (รายที่ 2 ของวันนี้ เพศชาย อายุ 14 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 145 ของ จ.ร้อยเอ็ด
อำเภอจตุรพักตรพิมาน 2 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 187 (รายที่ 3 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 30 สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 184 ของ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 188 (รายที่ 4 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 21 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 184 ของ จ.ร้อยเอ็ด
อำเภอหนองฮี 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 189 (รายที่ 5 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 34 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 145 ของ จ.ร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อยืนยันทุกรายจะถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU)ของทุกอำเภอ อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และคันหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และแยกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน **
สำหรับรายละเอียดประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันนี้จะแจ้งใน Time Line ต่อไป **

น.พ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า”การนำวัคซีนมาใช้ เราหวังผลคือไม่ให้ติดเชื้อ
ไม่ให้ป่วยหนัก ไม่ให้แพร่เชื้อในครอบครัวและสังคม ตลอดจนสามารถสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้ การฉีดวัคซีนโควิดจะมีประโยชน์
มากกว่าโทษ

สำหรับตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ ไม่อยากให้ยึดติดเพราะการวิจัยมีความแตกต่างและหลากหลายทั้งสถานที่ เวลา เผ่าพันธุ์ และช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค ว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยขณะวิจัยมีเชื้อกลายพันธุ์เกิดขึ้น จึงเอามาเทียบกันไม่ได้ แต่ที่ชัดเจนคือ วัคซีนทุกตัวป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักจนต้องนอนไอซียูได้เกือบ 100%”
“วัคซีนซีโนแวคพบว่าป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้เกือบ 100% เหมือนวัคซีนตัวอื่นๆ ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีการศึกษาว่ามีผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ค่อนข้างดี โดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษได้ผลเกือบ 70% แต่สำหรับสายพันธุ์ดั้งเดิมป้องกันได้
ประมาณ 81% ขึ้นไป แต่ผลการป้องกันอาจจะยังไม่ค่อยได้ผลดีในสายพันธุ์แอฟริกาใต้
นอกจากนี้ที่สกอตแลนด์มีการศึกษาเปรียบเทียบผลการป้องกันโรคระหว่างวัคนแอสตร้าเซนเนก้ากับวัคซีนของไฟเซอร์ พบว่าประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่ากัน และวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้ามีแนวโน้มดีกว่าโดยเฉพาะการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน” นายแพทย์ทวีกล่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 9 โรคเรื้อรัง แจ้งความประสงค์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป และกำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ส่วนกลุ่มอายุ 18-59 ปีลงทะเบียน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
“วัคซีนโควิด-19 ลดความรุนแรงของโรค สร้างภูมิคุ้มกันหมู่สู้ภัยโควิด-19”

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด