อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เข้มในมาตรการป้องกันการฝ่าฝืนตามประกาศในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เข้มในมาตรการป้องกันการฝ่าฝืนตามประกาศในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานส่า เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:00 น. โดยการอำนวยการของนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย และนายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้สั่งการให้นายอรรถพล คงคา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยกำลังพลสมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ ผรส. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ สภ.พญาเม็งราย ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจ/

จุดสกัด หน้าที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย เพื่อตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ชรบ, อปพร, และ อสม.ในพื้นที่ตำบลไม้ยา โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประชาชนและสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
07/05/63