จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการร่วม จัดระเบียบรักษาระยะห่าง (Social Distancing)

จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการร่วม จัดระเบียบรักษาระยะห่าง (Social Distancing)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ
นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดระยอง และ นายธัชพล เอี่ยมงาม นายธนพล สวัสดิ์วงษ์ ปลัดอำเภอเมืองระยอง สมาชิก อส. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองระยองที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง

เจ้าหน้าที่เทศกิจและสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมาบตาพุด เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศล ลงพื้นที่พุทธมณฑลระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการร่วม จัดระเบียบรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และรักษาความสงบเรียบร้อย เนื่องจากมีการแจกสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชน อาทิ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ประมาณ 1,570 ชุด