หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31ร่วมกับภาคเอกชน นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนบนดอยผาตั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31ร่วมกับภาคเอกชน นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนบนดอยผาตั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 ได้มอบหมายให้ พันโท โสภิต สุขเจริญ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำกำลังพล พร้อมด้วย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ร่วมกับนายยศวีย์ ศิริคุณานันท์ ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงสีสิริอินเตอร์เนชั่นแนล นำข้าวสารพร้อมถุงยังชีพจำนวน 80 ชุด มอบให้กับประชาชน ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่หมู่บ้านผาตั้ง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ในการนี้ ผู้ประกอบการยังได้มอบข้าวสาร และถุงยังชีพ รวม 1,500 ชุด ให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการครองชีพ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
06/05/63