สตูล ส่งตัวกลุ่มผู้ประกอบพิธีทางศาสนาที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย 18 คน กลับบ้าน หลังรักษาโควิด-19 หายแล้ว

สตูล ส่งตัวกลุ่มผู้ประกอบพิธีทางศาสนาที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย 18 คน กลับบ้าน หลังรักษาโควิด-19 หายแล้ว

วันนี้ 6 พ.ค. 63 นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมส่งตัวกลุ่มผู้ประกอบพิธีทางศาสนาที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 18 คน และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลนั้น กลับบ้าน หลังจากการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว

นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาคสนามสตูล กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบพิธีทางศาสนาที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 18 คนนี้ ซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เข้ารับการรักษาระยะเวลา 30 วัน หลังจากการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว จึงอนุญาตให้สามารถกลับบ้านได้ และในส่วนของโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูลขณะนี้ไม่มีผู้ป่วย แต่ยังคงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป
ด้านนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู ได้กล่าวชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล ที่เสียสละเวลา ร่างกาย จิตใจ เฝ้าดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไข้โควิด-19 จนหายดี และล่าสุดสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสตูลเป็นศูนย์ ทั้งในพื้นที่ และโรงพยาบาลสนาม แต่ขอให้ประชาชนทุกคนต้องไม่ประมาท และให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคมส่วนรวมต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล