จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 173 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้าน 1 ราย/ รักษาในโรงพยาบาล 2 ราย)

Update สถานการณ์

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 173 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้าน 1 ราย/ รักษาในโรงพยาบาล 2 ราย)

วันนี้ (7 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 173 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้าน 1 ราย/ รักษาในโรงพยาบาล 2 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 164 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก จำนวน 132 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 112 คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 20 คน

ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 419 คน ติดตามครบ 14 วัน 370 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 49 คน ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมลฑล จำนวน 22,482 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 8,455 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 14,027 คน
สถานการณ์ทั่วโลกใน 205 ประเทศ 2 เขตบริหารพิศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 1,346,566 ราย เสียชีวิต 74,697 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 367,004 ราย เสียชีวิต 10,871 ราย รองลงมา คือสเปน 136,675 ราย เสียชีวิต 13,341 ราย และอิตาลี 132,547 ราย เสียชีวิต 16,523 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (วันที่ 7 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 2,258 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 38 ราย เสียชีวิต 27 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว สูงถึงร้อยละ 43.13 รองลงมา เป็นผู้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ รวมทั้งสัมผัสกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ
จากสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19 ชี้ให้เห็นว่า หากผู้สัมผัสใกล้ชิดกันไม่มีการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จะมีโอกาสในการติดเชื้อสูงมาก จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้ปฏิบัติตัว ดังนี้ ขอให้งดเดินทาง งดออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ นาน 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ แยกสำรับอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ขณะพูดคุยกับผู้อื่น และ รักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร
ส่วนบุคคลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ให้กักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือเด็กอย่างเด็ดขาด แยกห้องพัก ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนอื่น แยกของใช้ส่วนตัวกับคนอื่น และแยกทำความสะอาด สวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมใจกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
“อย่าใช้ชีวิตแบบปกติ ในสถานการณ์ไม่ปกติ”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”
////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน