สถานการณ์โรคโควิด-19(7เมย63)ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

สถานการณ์โรคโควิด-19(7เมย63)

ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563

/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

-สถานการณ์ของโลก

มีติดเชื้อ 1,347,273คน

ตาย 74,767 คน

วิกฤต 47,360 คน

หายกลับบ้าน 286,265 คน

สหรัฐอเมริกา

มีติดเชื้อ 367,629 คน

ตาย 10,941 คน

วิกฤต 8,983 คน

หายกลับบ้าน 19,810 คน

ประเทศไทย

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,258 คน

ติดเชื้อใหม่เพิ่ม38 คน

ตาย 27 ราย

หายกลับบ้าน 824 คน(เพิ่ม 31 คน)

รักษาอยู่ในรพ. 1,408 คน

มาจาก

ใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 17 ราย

สถานที่ชุมนุม 3 ราย

กลับจากต่างประเทศ 3 ราย

อาชีพพื้นที่แออัด 7 ราย

รอสอบสวนที่มาของโรค 5 ราย

บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ 11 ราย

สายด่วน 1111

จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่ที่รักษา

กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,220 ราย,ภาคเหนือ 86 ราย

,ภาคกลาง 327 ราย,ภาคอีสาน 100 ราย,ภาคใต้ 352 ราย

-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลณวันที่ 7 เมษายน 2563

ที่ศูนย์กักกันตัวจ.ร้อยเอ็ด โรมแรมเดอะเบด

ในศูนย์ฯ 9 คน นอกศูนย์ฯจำนวน 1 คน

ในศูนย์ฯ 9 คน ได้แก่ มาจาก

-มาเลเชีย 3 คน( ช 1 ญ 2 ),กัมพูชา 3 คน(ญ 3 คน),สิงคโปร์ 1 คน(ญ),การ์ตาร์ 1 (ช)

ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด

พบผู้ป่วย 3 รายรักษาในโรงพยาบาล 2 รายกลับบ้านแล้ว 1 ราย

ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 173 ราย

รู้ผลแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 164 รายรอผลตรวจ 6 ราย

-มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ

แยกกักกันตัวเอง 132 คน ครบ 14 วันจำนวน 112 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 20 คน

-ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศได้แก่

คุมไว้สังเกตอาการ 419 คน ครบ 14 วันจำนวน 370 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 49 คน

-มีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯท ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่เสี่ยง(1มีค-7เมย63)

จำนวน 22,482 คน แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก 14 วัน ครบ 14 วันจำนวน 8,455 คนยังไม่ครบ 14 วัน ไม่ครบ 14 วัน จำนวน 14,027 คน

กินร้อน ไท้กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย

อยู่ไกลกัน 2 เมตร

รายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด..

/PTV/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-0817082129