ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ต่างสวมหน้ากากอนามัย พร้อมยื่นเข้าแถวเว้นระยะห่างทางสังคม เข้ารับคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ต่างสวมหน้ากากอนามัย พร้อมยื่นเข้าแถวเว้นระยะห่างทางสังคม เข้ารับคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้(7เม.ย.63) ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในอำเภอเบตงต่างสวมหน้ากากอนามัย พร้อมยื่นเข้าแถวหน้าธนาคารเว้นระยะห่างทางสังคม เข้ารับคัดกรองจากพนักงานธนาคารกรุงไทย วัดไข้ และล้างมือฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการมาติดต่อรับบริการ ก่อนที่จะรับบัตรคิว เพื่อเปิดบัญชีใหม่ และผูกพร้อมเพย์ ในวันแรก โดยทางธนาคารได้ขอจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเปิดบัญชีใหม่ หรือผูกพร้อมเพย์ในแต่ละวัน และลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้ากับสาขาที่จะใช้บริการ หรือติดต่อเพื่อขอรับบัตรคิวที่สาขา ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถค้นหาสาขาและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ https://bit.ly/3aFwtF9 ดูวิธีเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน Krungthai NEXT ได้ที่ https://bit.ly/2UyrbWk วิธีผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเองผ่าน Krungthai NEXT และ ATM ได้ที่ https://bit.ly/2w7QNzU
นายโฆสิต ทองรุด ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง กล่าวว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ

ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม โดยออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกส่วนหนึ่ง ธนาคารกรุงไทย ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ล่าสุดธนาคารพักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีสถานะชำระปกติ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อบุคคล ได้แก่ สินเชื่อ Smart Money และสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจ ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าว ธนาคารยังพักชำระเงินต้น 12 เดือนให้กับลูกค้ารายย่อย พักชำระเงินต้น 12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อ Trade Finance ออกไปอีก 6 เดือน สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ลดลง รวมทั้งให้สินเชื่อกรุงไทยต้ายภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปี ทำธุรกรรมโอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 ปี กับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม รถเช่า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ธนาคารเน้นดูแลและติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสในวงกว้าง และการเว้นระยะห่างทางสังคม ธนาคารจึงได้เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 โดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน