ปราจีนบุรี ..อำเภอประจันตคามจัดพิธีบวงสรวง พระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) ผู้พลีชีพเพื่อชาติ

ปราจีนบุรี ..อำเภอประจันตคามจัดพิธีบวงสรวง พระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) ผู้พลีชีพเพื่อชาติ เวลา ๐๙.๐๐ น.วันนี้(อาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

ณ.อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ(ท้าวอุเทน) บริเวณสถานีตำรวจอำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี นางปิยะนันท์ วังวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีงานบวงสรวงสดุดี พระภักดีเดชะ(ท้าวอุเทน) บรรพชนผู้กล้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากการปราบกบฏเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์ ท้าวอุเทนได้รวบรวมกำลังพลเลือกที่ตั้งเมือง และเลือกทำเลที่เหมาะสมได้ ที่ดงยางหรือบ้านเมืองเก่าในปัจจุบัน เมืองประจันตคามจึงอุบัติขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ ต่อมา

ข้าศึกญวนหวนกลับมาตีเมืองพนมเปญ พระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน)จึงได้นำกำลังพลชาวเมืองประจันตคาม เข้าร่วมกองทัพหลวง ซึ่งมีเจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์)เป็นแม่ทัพใหญ่ ไปช่วยเมืองพนมเปญ ต่อสู้กับข้าศึกในสงครามที่กัมพูชาและเสียชีวิตในสนามรบ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติ และแบบอย่าง ให้แก่บรรพชนรุ่นหลัง ศพของพระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน)ได้เก็บรักษาไว้ที่วัดแจ้งเมืองเก่าในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ และเป็น แบบอย่างให้กับคนไทย และสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่ สถานีตำรวจอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

////// ทีมข่าว tiger news ////รายงาน