เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ขอรายงานผลการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ COVID-19

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ขอรายงานผลการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังนี้

1.จุดคัดกรอง ด่าน ตชด.แม่ปิง มี จนท.ปฏิบัติงาน 6 คน เป็นเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารรสุขอำเภอปาย 1 คน ตชด. 2 นาย อส.อ.ปาย 2 นาย และ จนท.ป่าไม้ 1 คน
-ผลการคัดกรอง คัดกรองทั้งหมด 461 คน จีน 20 คน ต่างชาติอื่นๆ 253 คน ไทย 184 คน ญี่ปุ่น 1 คน ฮ่องกง 3 คน แจกหน้ากากอนามัย 5 ชิ้น
2.จุดคัดกรองท่ารถเปรมประชา อ.ปาย มีจยท.ปฏิบัติงาน 2 คน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย 1 คน โรงพยาบาลปาย 1 คน
-ผลการคัดกรอง คัดกรองทั้งหมด 45 คน จีน 3 คน ต่างชาติอื่นๆ 23 คน ไทย 19 คน แจกหน้ากากอนามัย 3 ชิ้น
3.ผลการคัดกรองรวม 2 จุด คัดกรองทั้งหมด 506 คน จีน 23 คน ต่างชาติอื่นๆ 276 คน ไทย 203 คน ญี่ปุ่น 1 คน ฮ่องกง 3 คน แจกหน้ากากอนามัย 8 ชิ้น
4.ผลการคัดกรองสะสม ตั้งแต่ 30 ม.ค.-5 มี.ค.63 คัดกรองทั้งหมด 21,491 คน

จีน 1,092คน ต่างชาติอื่นๆ 12,028 คน ไทย 7,742 คน เกาหลี 217 คน ญี่ปุ่น 152 คน ฮ่องกง 42 คน อินโดนีเซีย 4 คน มาเลเซีย 64 คน ไต้หวัน 10 7คนพม่า 22 คนสิงคโปร์ 7 คนฟิลิปปินส์ 1 คนเวียตนาม 9 คน อิตาลี 4 คน แจกแมส ณ จุดคัดกรอง 1,384 ชิ้น แจก ณ โอพีดี.รพ.ปาย 200 ชิ้น แจกวันรณรงค์ระดับอำเภอ 300ชิ้น แจกร่วมกับกิจกรรม PM2.5 255ชิ้น