โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ อำเภอหนอกพอก

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ อำเภอหนอกพอก

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และสมาชิกพอสว. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านคำโพนสูง หมู่ที่ 9 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัด แพทย์ ทันตแพทย์ ตรวจรักษาผู้ป่วยในครั้งนี้ มีบริการตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้องคัดกรองมะเร็งตับ และท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม บริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาจากทีมแพทย์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก/ปชส.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด