กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิมอบเงินสด ถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้แก่ราษฎร2รายที่บ้านถูกไฟไหม้

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิมอบเงินสด ถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้แก่ราษฎร2รายที่บ้านถูกไฟไหม้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันนี้ 6 ม.ค 65 เวลา 11.00 น. นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอ ได้มอบหมายให้นายนพพร ศรีตูมแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสุกัญญา อินทรีย์ ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พร้อมด้วยนางสุทาทิภย์ วัฒนกูล ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ นางสาวลักขณา
วรฉัตร รองนายกกิ่งกาชาด และคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ราษฎรที่ได้รับประสบเหตุไฟไหม้บ้าน 2ราย

นายแสวง คลังเพชร อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งศรีเมือง ไฟได้ไหม้บ้าน ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยปลูกติดกับฉางข้าว (เฮือนต่อเล้า) ขณะเกิดเหตุนายแสวงฯ ไดถูกไฟไหม้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และรายนางอำพันธ์ เมืองแพน อยู่บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไฟได้ไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร
กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิได้มอบเงินสด ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้แก่ราษฎรทั้ง2รายที่ได้รับความเดือดร้อน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว