นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา ประธาน อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน เดินทางมาพบปะประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา ประธาน อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน เดินทางมาพบปะประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 9:30 น นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ เดินทางถึงวัดศรีฐานปิยาราม ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ผ้ามัดหมี่หัวแดงตีนก่าน และเยี่ยมชมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภูเขา จากพืชไร่เชิงเดี่ยว ด้วยศาสตร์พระราชา ในการเดินทางมาครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ จากพระครู ปริยัติพัชรกิจ เจ้าอาวาส พร้อมกับได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน วิถีไทยวังบาล ซึ่งมีคำขวัญ ประจำ ตำบลวังบาล ตุ้มน้อง โฮมพี่ อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน ฮ่วมกันสร้างความสุข โดยมีพ่อพล ถิ่นลำปาง ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ในการทำพิธีสู่ขวัญ จากนั้นได้มีการพูดคุย ถึงวิถีชีวิต ของชาววังบาล และได้ เยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช เยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพร ฐานบวร รวมถึง การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดฟาร์ม ของผู้ใหญ่โย

และสุดท้ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปมะขาม ของโรงงานมะขามขิมขวัญ หลังจากเยี่ยมชมโรงงาน เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ได้มีการมอบ มะขามแปรรูป ของโรงงาน ขิมขวัญ ให้กับคณะ ของนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป คณะทำงาน ที่เดินทางมาในครั้งนี้ประกอบด้วย นายอภิวัฒน์ ถาวรแท้( ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน นายบรรหาร บุญเขต ( ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ภาคประชาชน) นายสุรพงษ์พรมเท้า ประธานคณะทำงานกระบวนการศึกษา เสนอกฎหมาย โดยเครือข่ายภาคประชาชน นาย ยญช์สุธาวิชัยธนพัฒน์ ( ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์) คุณศิริวรรณ อินทวงศ์ คณะทำงาน และเลขานุการ