วันพ่อ แห่งชาติ ที่อำเภอหนองไผ่ *** นาย อำเภอหนองไผ่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล เป็นประธานในพิธีจัดงาน

*** วันพ่อ แห่งชาติ ที่อำเภอหนองไผ่ *** นาย อำเภอหนองไผ่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล เป็นประธานในพิธีจัดงาน .

.. เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันนี้เวลา ๗.๐๐ น. ท่านนายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. อาคารเอนกภิรมย์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอหนองไผ่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ชาวอำเภอหนองไผ่ เข้าร่วม ตักบาตรทำบุญ ในพิธี ในวันนี้โดยพร้อมเพียงกัน
เมื่อ เวลา ๘.๐๐ น. ท่านนายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี หัวหน้า ส่วนราชการ ในอำเภอหนองไผ่ และ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวหนองไผ่ เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

…..CR.ภาพ/ข่าว.. ทีมงาน ข้าราชการ อำเภอหนองไผ่ ร่วมเสนอข่าวโดย นิตยสาร ตำรวจ สถานีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม