แม่ทัพภาค 4 นำคณะบูรณาการกำหนดทิศทางการทำงานในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่3จชต.

แม่ทัพภาค 4 นำคณะบูรณาการกำหนดทิศทางการทำงานในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่3จชต.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำคณะ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเดินทางมายัง กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและให้เกิดการบูรณาการร่วม,กำหนดทิศทางการทำงานในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9,ผู้บัญชาการ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ

ในการติดตามการปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสอันดีในการมาทำความรู้จัก และแนะนำคณะทำงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันทั้งในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักสำคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พื้นที่เกิดสันติสุข สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความอยู่ดีกินดีของประชาชนก็จะตามมา

เหมือนกับที่ท่านผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ประสานงานกัน ด้วยข้อมูลข่าวสาร มาประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน นำไปสู่การขับเคลื่อนงานที่สำคัญมากยิ่งขึ้น โครงการต่าง ๆ สามารถขยายผลได้ด้วยความร่วมมือ เพื่อความสุข และเกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน”…