ดร.เฉลิมพงษ์ ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเหนือเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล TNSU SISAKET ครั้งที่ 1 ที่ศรีสะเกษ

ดร.เฉลิมพงษ์ ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเหนือเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล TNSU SISAKET ครั้งที่ 1 ที่ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์เฉลิมชิต ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล TNSU SISAKET ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเขตศรีสะเกษ พร้อมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม และคณะอาจารย์ นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 7 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ ซึ่งจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้พัฒนาทักษะและศักยภาพให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสูงขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่จะเป็นเจ้าภาพในปี 2564 นี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์เฉลิมชิต ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การแข่งขันวอลเลย์บอล TNSU SISAKET ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4 แห่ง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ เนื่องจากในปีนี้มีปัญหารการเกิดเชื้อโรคระบาดโควิด 19 จึงไปเป็นการจัดการแข่งขันในปีหน้าแบ่งเป็น 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 วิทยาเขตศรีสะเกษ จัดการแข่งขันวอลเลย์ชาย-หญิง ครั้งที่ 2 วิทยาเขตชัยภูมิ จัดการแข่งขันฟุตบอล ครั้งที่ 3 วิทยาเขตมหาสารคาม จัดการแข่งขันเซปัดตระกร้อ และครั้งที่ 4 วิทยาเขตอุดรธานี จัดการแข่งขันฟุตชอลล์ชาย-หญิง

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ