พะเยา เปิดหาปลาคนแห่มาหาปลาแน่นหลังน้ำเริ่มลด

พะเยา เปิดหาปลาคนแห่มาหาปลาแน่นหลังน้ำเริ่มลด

แกนนำผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดให้ชาวบ้านออกหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว หลังปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอด โดยจะนำเงินที่ได้เพื่อนำมาใช้สาธารณะประโยชน์ และปรับปรุงแหล่งน้ำดังกล่าว โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และต่างจังหวัด ร่วม 500 คน เดินทางมาหาปลา กันอย่างคึกคัก โดยชาวบ้านแต่ละคนสามารถที่จะจับปลาได้ต่อคน มากกว่า 30 ถึง 50 กิโลกรัม

ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ตำบลท่าจำปี และชาวบ้านต่างจังหวัด ทั้งจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน รวม 500 ราย ต่างนำยกยอ แห เข้าทำการหาปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า ในพื้นที่ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังแกนนำ ผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี เปิดโอกาสให้ชาวบ้านออกหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว หลังปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำเริ่มแห้งขอด และประสบกับสภาวะภัยแล้ง ในช่วงนี้ เนื่องจากการฝนที่ตกลงมาไม่สามารถเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้จึงทำให้เกิดผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

โดยชาวบ้านได้ทำการออกหาปลา โดยการซื้อตั๋วเข้าหาปลา โดยคิดอัตราค่าหาปลา แยกเป็นอุปกรณ์ โดยยกยอจะอยู่ที่ 50 บาท หากต้องการที่นั่งก็จะคิด 100 บาท และแห จะคิดปากละ 300 บาท หากมีเรือก็จะคิด 500 บาท ซึ่งมีชาวบ้านจากในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างเดินทางมาหาปลากันอย่างคับคั่งมากกว่า 500 คน โดยชาวบ้านแต่ละคนสามารถที่จะจับปลาได้ต่อคน มากกว่า 30 ถึง 50 กิโลกรัม ซึ่งจะมีปลาหลากหลายชนิด และหลังจากที่หามาได้ก็จะทำการเปิดขายบริเวณตรงนั้นเลย ซึ่งถือว่าการเปิดหาปลาดังกล่าวนอกจากจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชนแล้ว ยังสามารถยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้เดินทางมาหาปลาในช่วงนี้เป็นอย่างดี