มทบ.27กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสที่เดือดร้อนทรายทับถมที่นา พื้นที่ อ.เสลภูมิ /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

มทบ.27กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสที่เดือดร้อนทรายทับถมที่นา พื้นที่ อ.เสลภูมิ

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

วันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 รายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทรายทับถมที่นา พื้นที่ อ.เสลภูมิ โดย ช.พัน.6 พล.ร.6 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปรับพื้นที่นา ให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายฯ จำนวน 2 ราย คือ นางพรสวรรค์ สุวรรณศรี และ นางนวรัตน์ ไชยจักร ณ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต.วังหลวง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด จำนวน8.75ไร่และ 3 ไร่ ตามลำดับ รวมพื้นที่ 11.75 ไร่

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ