เตรียมเปิดตลาดน้ำบึงบัวหลวง เร็ว ๆ นี้ดินแดนมีเสน่ห์มนต์ขลังศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม.สุดอลังการ.ทวินาคา ผ่านภพ ผุดอาคารหอเกียรติยศพญานาคเหนือ กลางบึงบัวขาว

เตรียมเปิดตลาดน้ำบึงบัวหลวง เร็ว ๆ นี้ดินแดนมีเสน่ห์มนต์ขลังศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม.สุดอลังการ.ทวินาคา ผ่านภพ ผุดอาคารหอเกียรติยศพญานาคเหนือ กลางบึงบัวขาว

เมื่อเร็วนี้ ที่บึงบัวขาว บนถนนสายแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอเกียรติยศพญานาคเหนือ Great NAKA Hall of Fame พร้อมเปิดตัวโครงการ “ตลาดน้ำบึงบัวขาว” Night Floating Market และการสร้างภาพยนตร์ เรื่อง “เจิ้งเจา”ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ การเปิดตัว Application Next Force โดยมีนายธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ” อาจารย์ กวง”, พายเรือแถลงข่าว เป็นที่ฮือฮา ผู้เข้าร่วม นับว่าเป็นปรากฎการณ์ ที่ไม่เคยมี พร้อมกันนี้มี นางชนิดาภา เทพจันทร์ และ “อั้ม” อภิชาติ ชุมนานนท์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก นายธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ” อาจารย์กวง”กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการสร้างหอเกียรติยศพญานาคเหนือ Great Naka Hall of Fame ความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นมีอยู่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา และไทย เป็นต้นคนไทยมีความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับพญานาคมาช้านาน นาค ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นมิติคู่ขนานกับมิติที่พวกเราอาศัยอยู่ มีลักษณะกึ่งเทพแบบหนึ่ง มีหลายชั้น หลายตระกูล นาคมีมาก่อนสมัยพุทธกาล อาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลใต้น้ำส่วนที่ลึกมาก นิสัยโดยทั่วไปแล้วฝักใฝ่ธรรมเป็นที่ตั้งมีจิตใจเมตตา มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันว่าพระยานาค หรือ พญานาค หรือภุชงค์ วาสุกรี นาคี นาคา อนันตนาค เศษนาค นาคมีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์เรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีถิ่นฐานอยู่ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างคนไทย ในคำทำนายมหาสงกรานต์ของโหรหลวงแต่ละปีจะมีฝนตกมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนาคผู้ให้นํ้าว่ามีกี่ตัว แม้มีอิทธิฤทธิ์ก็ยังแฝงไปด้วยความร้อนแห่งฤทธิเดชที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียร บันดาลให้เกิดให้เห็นสภาวะเหนือโลกได้อเนกประการ

ล้านนาหรือดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลบริเวณที่เป็นภาคเหนือของประเทศไทยทุกวันนี้ ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์และมนต์ขลังด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากตำนานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จิตวิญญาณรวมทั้งสัตว์ในคติความเชื่อของชาวบ้านนาคหรือพญานาค ก็เป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อของล้านนา ดังปรากฏในตำนาน สิงหนวัติ ซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองว่า “เมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัติอพยพคนมาจากทางเหนือ พญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองเป็นเมืองนาคพันธุ์สิงหนวัติ ต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น แคว้นโยนกนคร ต้นวงศ์ของพญามังรายผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรล้านนานั่นเอง นอกจากตำนานสิงหนวัติแล้ว ชาวล้านนายังมีความเกี่ยวพันกับพญานาคในเรื่องความเชื่ออีกหลากหลาย ได้แก่ ความเชื่อเรื่องนาคให้น้ำ นาครักษา นาคพ่นพิษ การขอที่ดินพญานาค นาคเข้าบ่วงบาศ ยันต์รูปนาค การอ้างนาคให้ช่วยนำกุศล เป็นต้นจะเห็นได้ว่านาคมีบทบาทสำคัญในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อของชาวล้านนาเป็นอย่างมาก สถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนสถานจะมีการสร้างรูปพญานาคประดับเห็นกันทั่วไปดังเช่นวัดต่าง ๆใน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของดินแดนล้านนามาแต่ครั้งโบราณ

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิธุลีไท จึงจัดทำโครงการจัดสร้างหอเกียรติยศพญานาคเหนือ Great Naka Hall of Fame ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม บอกเล่าเรื่องราวประวัติของเมืองเชียงใหม่ วิถีคนล้านนา เรื่องราวของสายน้ำต่าง ๆ โดยใช้พญานาคเป็นตัวนำ ซึ่งพญานาคที่ปรากฏหรือกล่าวว่าปกครองบริเวณต่าง ๆ ของดินแดนภาคเหนือของประเทศไทยนั้น พบว่ามีหลายองค์ ได้แก่พญาพิงคอัฆคินทร์นาคราช ดูแลลุ่มน้ำปิงเหนือจ.ตาก จนถึงจ.เชียงใหม่ พญามุจลินทร์นาคราช ดูแลแถบลุ่มน้ำปิง จ.ตากพญากือหลวงภุชคินทร์นาคราช ดูแลแถบแม่น้ำวัง จ.ลำปางพญาภุชคินทร์นาคราช ดูแลภาคเหนือตอนล่าง บริเวณ จ.สุโขทัย พิษณุโลกพญาสุวรรณนาคราช ดูแลลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม หอเกียรติยศพญานาคเหนือ จะจัดสร้างในบริเวณตลาดน้ำบึงบัวขาว Night Floating Market ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอาณาบริเวณเป็นบึงบัวหลวงสีขาวขนาดใหญ่กว่า 200 ไร่ มีภูมิทัศน์ที่งดงามและมองเห็นดอยสุเทพ สัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ที่มีตำนานของพญานาคพิทักษ์รักษาพระธาตุดอยสุเทพดังที่ทราบกันดีหอเกียรติยศพญานาคเหนือ จะดำเนินการจัดสร้างโดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ส่วนอาคารหอเกียรติยศพญานาคเหนือ เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม เครื่องดนตรี รวมทั้งภาพดิจิตอลเรื่องราวของพญานาค รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของชาวล้านนา ห้องสามมิติ มีลักษณะเป็นรูปแบบของอควาเรียม (Aquarium) เห็นพญานาคเลื้อยอยู่เสมือนจริง ภูมิทัศน์โดยรอบ จัดสถานที่ร่มรื่น มีน้ำตก และถ้ำเมืองบาดาลที่อยู่ของพญานาค โดยมีจุดเด่นคือรูปปั้นของ พญาพิงคอัฆคินทร์นาคราช และ นางพญายอดแก้วจุฬาลักษณ์ มหานาคิณี วิสุทธิเทวี ซึ่งเป็นพญานาคราช – พญานาคิณีคู่ที่ดูแลปกป้องคุ้มครองเมืองเชียงใหม่ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ผูกพันหรือที่เรียกว่ามีสายญาณพญานาค หรือเชื่อว่าเป็นลูกหลานพญานาค มีส่วนร่วมในการจัดสร้างหอเกียรติยศแห่งนี้ มูลนิธิธุลีไท จึงเปิดให้มีการระดมทุนผ่านแอพพลิเคชั่น Next Force เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดสร้างและดำเนินการเบื้องต้นเพื่อให้ หอเกียรติยศพญานาคเหนือ แห่งนี้ สำเร็จสวยงามเป็นสถานที่เก็บรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่มีความเกี่ยวพันกับดินแดนภาคเหนือสืบไปและผู้ที่ร่วมในการระดมทุนนี้ จะได้รับเหรียญทวินาคา พญาพิงคอัฆคินทร์นาคราชและนางพญายอดแก้วจุฬาลักษณ์ มหานาคิณี วิสุทธิเทวี ที่แสนงดงาม เป็นบรรณาการจึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันสมทบทุนร่วมสร้างหอเกียรติยศพญานาคเหนือ ที่จะเป็นแลนด์มาร์ค และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ ณ ตลาดน้ำบึงบัวขาว Night Floating Market จังหวัดเชียงใหม่.