ประชาชน พุทธศาสนิกชน ในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ในรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ New Normal

ประชาชน พุทธศาสนิกชน ในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ในรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ New Normal

ค่ำวันนี้ ( 5 ก.ค.63 ) ที่ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ / นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal มีการคัดกรองผู้ร่วมงานทุกคนก่อนเข้าร่วมพิธีตามมาตรการของสาธารณสุข และต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดไทยสุภาพ โดยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้จุดเทียนส่องธรรม พระมหาโกรศชนรรทน์

( โก-รส-ชะ-นัน ) หรือพระอาจารย์โก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) แสดงพระธรรมเทศนา หลังจากนั้นนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ถวายเทียนพรรษาแด่พระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ก่อนที่คณะสงฆ์จะนำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอน อันเป็นหลักคำสอนสำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก