สาธารณสุขจังหวัดอยุธยา เรียกผู้ประกอบการร้านขายโรตีกว่า 100 ร้านค้า ร่วมเจรจาวางแนวทางการผลิตโรตี หลังพบใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน เน้นย้ำ โรตีต้องมีมาตรฐานเดียวกัน

สาธารณสุขจังหวัดอยุธยา เรียกผู้ประกอบการร้านขายโรตีกว่า 100 ร้านค้า ร่วมเจรจาวางแนวทางการผลิตโรตี หลังพบใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน เน้นย้ำ โรตีต้องมีมาตรฐานเดียวกัน

วันนี้ (6 มิ.ย. 62) ที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนครินทร์ อาจหาญ รองสาธารณสุขจังหวัดฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้าโรตีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการผลิตโรตีสายไหมให้ได้มาตรฐานเดียวกัน หลังมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคตรวจพบบางร้านใส่สารกันบูดเกินกว่ากำหนด
นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า วันนี้ได้เรียกผู้ประกอบการร้านโรตีสายไหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการผลิตโรตีสายไหมร่วมกัน เพื่อรับทราบการดำเนินการและนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคซื้อโรตีเป็นของฝาก โดยย้ำว่าผู้ประกอบการที่ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐานที่กำหนดจะถูกลงโทษปรับ 50,000 บาท โดยเฉพาะร้านโรตีที่กระทำผิดซ้ำ และจากนี้ไปสาธารณสุขจังหวัดฯ และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จะเพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามมากขึ้น เพื่อให้โรตีสายไหมของฝากประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลอดภัยที่สุด
ด้านนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านโรตีสายไหมขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์OTOPระดับจังหวัดรวม 17 ราย โดยจะมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ดาวติดไว้หน้าร้าน ส่วนร้านโรตีนอกเหนือจาก 17 ราย สาธารณสุขจังหวัดฯ จะมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste พร้อมกับลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้โรตีสายไหมเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ภาพ/กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย