ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศตรีนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการไฟฟ้า จัดระเบียบสายไฟฟ้าในหมู่เกาะเมืองให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล
นายกเทศตรีนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการไฟฟ้า จัดระเบียบสายไฟฟ้าในหมู่เกาะเมืองให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2562ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ประชุมหารือกับการไฟฟ้า วิศว ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวในกรณีสายไฟฟ้าที่จะนำลงดินเพื่อความเป็นระเบียบของเกาะเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะผ่านใต้ดินให้ดูเป็นระเบียบแล้วเพื่อให้ประชาชนได้สะดวกสัญจรอย่างปลอดภัยจึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสนอแผนงานภายใน 7 วันและในวันจันทร์ให้มาพูดคุยแล้วหาวิธีการแก้ไขแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อความเรียบร้อยของเกาะเมืองในอยุธยาและไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ถนนหนทางจะได้มาพูดคุยและวางแผนกันว่าจะให้ทำเส้นทางไหนก่อนซึ่งจะได้ไปในทิศทางเดียวกันโดยจะมีหน่วยงานการไฟฟ้า วิศวกรรม ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ร่วมจัดระเบียบของสายไฟต่างๆให้เป็นระเบียบซึงจะลงดินทั้งหมดในการแถลงข่าวครั้งนีีมีผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังในการชี้แจงว่าการทำไฟฟ้าใต้เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ดีและไม่ควรมีสายรุงรังเพราะจะมีปัญหาช่วงน้ำท่วง ซึ่งประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังซึ่งจะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านจึงต้องเข้ามาคุยก่อนที่จะดำเนิดการอย่างถูกต้องเผื่อพี่จะไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง

ภาพ/กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย
ข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา