ทหาร มทบ.27 ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ทหาร มทบ.27 ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 นาฬิกา
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันตรี สมบูรณ์ ไชยขาว นายทหาร ช่วยราชการ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันตรีประเสริฐ สัตยาคุณ ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด, พันตรีสุรัตน์ ตั้งอุทัยกุล สัสดีอำเภออาจสามารถ เป็นผู้แทนหน่วยร่วมกับ นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด,

ผู้แทนปศุสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทนสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภออาจสามารถ และ ส่วนราชการระดับอำเภอ, ผู้นำชุมชนและผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบโรงงานบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน เลขที่ 215 หมู่ที่ 15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตร การเลี้ยงไก่ไข่ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า เกิดมลภาวะเป็นพิษ ส่งกลิ่นเหม็น จากแก๊สและมูลไก่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน

จากการเข้าตรวจสอบ พบว่า ผู้แทนบริษัทซีพีเอฟ ได้ชี้แจงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว พร้อมจะดำเนินการแก้ไขในทันที โดยในระยะสั้นได้ดำเนินการซื้อสารเคมีระงับกลิ่น, จัดทำฉากบังรอบโรงงาน, ติดตั้งพัดลมเปลี่ยนทิศทางลม โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขปัญหาเป็นระยะและรายงานให้ประชาชนที่เดือดร้อนรับทราบ

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน นางนิยม บุตรงาม อายุ 65 ปี ผู้ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว โดยทางบริษัทมีแผนรับคุณยายนิยมฯ เป็นผู้อยู่ในความดูแลโดยใช้เงินกองทุนของบริษัท และบริษัทฯจะลงพื้นที่รับทราบปัญหา ความต้องการ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา ตลอดจน มอบทุนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป สร้างความพอใจให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน และพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-ข่าว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ