ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย รวม 184 รายในระลอกเมษายน 64

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย รวม 184 รายในระลอกเมษายน 64
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 3 ราย
(รักษาหายสะสม 58 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน ส่วนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้
เพิ่มขึ้น 7 ราย (ยอดสะสมรวม 184 ราย) ดังนี้
อำเภอจังหาร 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 178 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 32 ปี เดินทางมาจากเขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เข้ารับการตรวจที่ โรงพยาบาลขอนแก่นราม แล้วกลับมากักตัวที่บ้าน ผลพบติดเชื้อจึงส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อำเภออาจสามารถ 3 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 179 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 36 ปี เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 174 และรายที่ 169
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 180 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 10 ปี เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 174 และรายที่ 169
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 181 (รายที่ 4 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 36 ปี เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 176
อำเภอศรีสมเด็จ 2 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 182 (รายที่ 5 ของวันนี้ เพศชาย อายุ 23 ปี เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 172 (ตรวจครั้งที่ 2)
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 183 (รายที่ 6ของวันนี้ เพศชาย อายุ 10 ปี เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน
รายที่ 172 (ตรวจครั้งที่ 2)

อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 184 (รายที่ 7 ของวันนี้ เพศชาย อายุ 30 ปี อยู่ระหว่างการสอบสวน
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อยืนยันทุกรายจะถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU)ของทุกอำเภอ อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และ แยกกักตัวเป็น
ระยะเวลา 14 วัน
**สำหรับรายละเอียดประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันนี้จะแจ้งใน Time Line ต่อไป **

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ-สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข่าว