พะเยา มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบเงินช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด

พะเยา มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบเงินช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด

มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวโดยมีนายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา พร้อมคณะกรรมการหอการค้า จ.พะเยาเป็นต้วแทนมอบเช็คเงินสดมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา พร้อมคณะกรรมการหอการค้า จ.พะเยา ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบเช็คเงินสดความช่วยเหลือ จ.ส.ต.ทรงวุฒิ ปิงเมือง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (ชุดปราบปรามยาเสพติด) กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร จ.พะเยา กองบังคับการตำรวจภูธร จ.พะเยา เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวของกำลังพล โดยมี พ.ต.อ.โรจนรวี รัศมีคำเวียงสา ผู้กำกับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร จ.พะเยา เป็นประธานในการรับมอบ ณ.กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร จ.พะเยา กองบังคับการตำรวจภูธร จ.พะเยา