ร้อยเอ็ด/… ผวจ. เยี่ยมเยียนพี่นองชาวไทยมุสลิมร้อยเอ็ด ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน ที่ มัสยิดปากิสตาน มัมบะอัลฮิดายะฮ์

ร้อยเอ็ด/…
ผวจ. เยี่ยมเยียนพี่นองชาวไทยมุสลิมร้อยเอ็ด ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน ที่ มัสยิดปากิสตาน มัมบะอัลฮิดายะฮ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ มัสยิดปากิสตาน มัมบะอัลฮิดายะฮ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563 สร้างสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาบัญญัติอย่างมีความสุข
นายวันชัย วงษ์ประเสริฐ กรรมการบริหารมัสยิดคณะกรรมการดูแลมัสยิด กล่าวว่า ชาวร้อยเอ็ดมีครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 150 ครอบครัว มัสยิดแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจ เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ โดยผู้นำศาสนาจะให้คำแนะนำการปฏิบัติของชาวมุสลิมทุกคนปฏิบัติตามนโยบายรัฐและทางจังหวัดโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด-19

มัสยิดปากิสตาน มัมบะอลฮิดายะฮ์ เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดมัสยิดปากิสตาน มัมบะอุลฮิดายะห์ ร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภามนตรี ก่อตั้งสันนิบาตมุสลิมโลก นายกสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และพี่น้องมุสลิมจากหลายจังหวัดเข้าร่วมในพิธีด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด.