จังหวัดระยองกระตุ้นภาคท่องเที่ยวหลังโควิด19 คลี่คลาย อัดแคมเปญท่องเที่ยวเชิงเกษตร “กินทุเรียนก่อนใครไประยอง” รับฤดูผลไม้ที่กำลังจะมาถึง

จังหวัดระยองกระตุ้นภาคท่องเที่ยวหลังโควิด19 คลี่คลาย อัดแคมเปญท่องเที่ยวเชิงเกษตร “กินทุเรียนก่อนใครไประยอง” รับฤดูผลไม้ที่กำลังจะมาถึง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ จังหวัดระยองได้จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลังสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่ในพืนที่คลี่คลายและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นายโชติชัย บัวดิษ นายกสมาคมการค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดระยอง นายสุเทพ จรูญชนม์ ประธานทุเรียนแปลงใหญ่จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศได้คลี่คลายไปในทางที่ดี มีการอนุญาตให้เปิดบริการขนส่งสาธารณะ ประชาชนสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศได้ รวมถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ รัฐบาลสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์นั้น พี่น้องประชาชนชาวระยองทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนสามารถลดจำนวนผู้ป่วยลง จนบัดนี้จังหวัดระยองไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา 50 วันแล้ว แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้น จังหวัดระยองได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนวันนี้จังหวัดระยองพร้อมแล้วที่จะชวนเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการรับประทานผลไม้ ให้มาเที่ยวยังจังหวัดระยองถึงแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้ และทุเรียนระยองเองก็มีชื่อเสียงทั้งด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส ความอร่อย ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ

นายอนันต์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดระยองให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตร โดยประกาศเป็นวาระจังหวัด จึงพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สนับสนุนผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) ไปสู่ผู้บริโภค โดยนำระบบการตรวจสอบย้อนถึงแหล่งผลิตในรูปแบบ QR Code มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่ถือว่ายังดีอยู่เนื่องจากพื้นที่จังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้มีผลผลิตเป็นจำนวนมากในการรองรับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สัปปะรด และสละ โดยผลผลิตจะเริ่มออกมาในช่วงหลังวันที่ 10 เมษายน เป็นต้นไปจนถึงเดือน กรกฎาคม และยังพอมีผลผลิตหลงเหลืออยู่บ้างในเดือนสิงหาคม ซึ่งที่ผ่านมาสวนผลไม้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบผลไม้เข้าสวนเพื่อมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาเรียนรู้ สัมผัสชีวิตชาวสวน และได้บริโภคผลไม้สดๆ จากสวนโดยตรง ปัจจุบันจังหวัดระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 76 สวน เป็นสวนผลไม้ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยว เข้าชม ในลักษณะซื้อชั่งนั่งทานในสวน และมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ การนั่งรถรางหรือเดินชมสวน เลือกซื้อชิมผลไม้จากสวนในฤดูกาลปี 2564 นี้.