คณะกรรมการสงเคราะห์ฯเพชรบูรณ์เยี่ยมเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯเขต 6 นครสวรรค์

คณะกรรมการสงเคราะห์ฯเพชรบูรณ์เยี่ยมเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯเขต 6 นครสวรรค์
เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 3 เมษายน 2562 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางอุรุ สุวรรณชาติ หมู่เอกคำตัน เผือกใต้ นายชาติ วิกสิตโกมุทและนายศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเดินทางด้วยรถตู้ เพื่อนำขนมปังปี๊บ ไอศครีมและอุปกรณ์เครื่องเขียนไปมอบให้เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “ส่งกำลังใจฯเยี่ยมเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯนครสวรรค์ และศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์ “มีนายกฤติเดช ศรีอักษร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯกล่าวให้การต้อนรับ โดยนายกฤติเดชผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯเผยว่าศูนย์ฝึก เขต 6 นครสวรรค์ปัจจุบรรรองรับเด็กและเยาวชนรวม 10 จังหวัดภาคเหนือ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีเด็กที่อยู่ในศูนย์ฝึกมากเป็นอันดับหนึ่ง มีทั้งหมดจำนวน 67 คน เป็นชาย 62 คน และเป็นหญิง 5 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กในมาตรา 3,1,2,วรรค 2 จำนวน 12 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 1 คน ทั้งนี้นายกฤติเดชผู้อำนวยการศูนย์ฯยังได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงถึงอนาคตเด็กที่อยู่ในมาตรา 3,1,2,วรรค 2 ว่า ไม่ควรนำมาฝากไว้ที่ศูนย์ฝึกควรจะส่งตัวไปในสถานพินิจนครสวรรค์สถานแรกรับมากกว่าเพราะการส่งตัวมาศูนย์ฝึกทำให้เด็กอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายของชีวิตว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่ หรือจะได้รับประโยชน์หรือสิทธิ์เมื่อไหร่ แต่เราก็พยายามนำเด็กเหล่านี้มาพัฒนาในหลายๆรูปแบบ โดยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมและก็โปรแกรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูบางส่วนมาปรับใช้เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัว และขณะเดียวกันก็จะมีใบรายงานหรือใบที่เด็กทำคุณประโยขน์เสนอต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเพื่อให้เด็กได้รับการปล่อยตัวมากกว่าจะพิพากษาให้ฝึกอบรม ทั้งนี้จึงอยากให้แยกเด็กที่ยังไม่มีคำพิพากษาออกจากเด็กที่มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วจะมีประโยชน์แก่เด็กมากกว่าจากนั้นคณะกรรมการสงเคราะห์ฯจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกเดินทางต่อไปที่สถาพินิจฯนครสวรรค์สถานแรกรับ มีนายทวี โสนนอก ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯนครสวรรค์กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้สถานพินิจฯแรกรับมีเด็กและเยาวชนที่รอคำพิภาคษาจำนวน 35 คน เป็นหญิง 4 คน ชาย 31 คน ส่วนใหญ่เป็นคดีข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด จากนั้นผู้อำนวยการสถานพินิจฯพร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดนครสวรรค์ได้พาคณะกรรมการสงเคราะห์ฯจังหวัดเพชรบูรณ์เยี่ยมชมห้องครัว ห้องสำหรับให้เด็กๆทำกิจกรรมต่าง และห้องนอนก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 15.00 น.
ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์