พะเยา รพ.พะเยา ระบุหน้ากากอนามัยยังเพียงพอ

พะเยา รพ.พะเยา ระบุหน้ากากอนามัยยังเพียงพอ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์หน้ากากอนามัยที่ใช้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยายังคงเพียงพอ แต่ที่มีข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลขาดหน้ากากอนามัยนั้น เป็นเพียงโรงพยาบาล ระบุความต้องการที่จะขอสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากสาศารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ห่วงต่อไปของเฟสที่ 3

แพทย์หญิงจิราพร นุตาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ออกมาระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโดวิช 19 ทางโรงพยาบาลพร้อมกับสาธารณสุข ยังคงมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีแผนการดำเนินงานที่จะรองรับสถานการณ์ การอย่างเต็มที่ และที่มีรายงานว่าทางโรงพยาบาลพะเยา ขาดหน้ากากอนามัยนั้น ขอเรียนชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลพะเยา ยังคงพอมีหน้ากากอนามัยเพียงพอที่จะให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใช้อย่างพอเพียง แต่ทางโรงพยาบาลได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณะสุข โดยผ่านสาธารณะสุขจังหวัด ในการที่จะนำหน้ากากอนามัยเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อรองรับการป้องกันสถานการณ์ในเฟสที่ 3 ซึ่งขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยมาให้แล้ว ซึ่งเพียงพอในการใช้ภายในโรงพยาบาล