อุตรดิตถ์เปิด ลานชุมชน คนพอเพียง วัดดอยท่าเสา

“ อุตรดิตถ์เปิด ลานชุมชน คนพอเพียง วัดดอยท่าเสา”

เมื่อเวลา 09.09 น. วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด “ลานชุมชน คนพอเพียง วัดดอยท่าเสา” ซึ่งกำหนดจัดทุกเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนทุกเดือน โดยจัดครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นี้ เพื่อส่งเสริม พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันลดละเลิกอบายมุข สืบสานรักษาศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ตลาด ลานชุมชน คนพอเพียง วัดดอยท่าเสา การถ่ายทอดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น สลากภัตข้าวหลาม การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการประกวดอาหารพื้นถิ่น เช่น ตำส้มตำลีลา ประเภททีม เป็นต้น
ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นระดับจังหวัด ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2565

ที่มีการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ของพลังบวร บ้าน วัด ราชการ ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าเสา ตั้งแต่พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา ผู้นำท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเสา โรงเรียนทุกแห่งในตำบล คณะสงฆ์ คณะศรัทธาวัดดอยท่าเสา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชน เสริมคุณค่าชีวิต และช่วยกันสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรม ส่งเสริมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนสู่กระทรวงด้านสังคมกึ่งเศรษฐกิจต่อไป
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้สนใจ และนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน รับสิริมงคลทุกเดือนตลอดไป ชมศิลปวัฒนธรรม และร่วมช็อป แชร์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งของดีพื้นบ้าน ผ่านลานชุมชน คนพอเพียง วัดดอยท่าเสา ทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน