จ.ราชบุรี/ พิธีถวายราชสดุดีทั้ง 3 พระองค์ ในการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563

จ.ราชบุรี/ พิธีถวายราชสดุดีทั้ง 3 พระองค์ ในการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีวันที่ 6 กพ.2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีทั้ง 3 พระองค์ ในการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน