ลำพูน-ชาวบ้านตำบลหนองหนาม ค้านบริษัทยักษ์ใหญ่ สร้างโรงฆ่าสัตว์ หวั่นเกิดปัญหามลพิษทุกด้าน ประชาวิจารณ์ล้ม!

ลำพูน-ชาวบ้านตำบลหนองหนาม ค้านบริษัทยักษ์ใหญ่ สร้างโรงฆ่าสัตว์ หวั่นเกิดปัญหามลพิษทุกด้าน ประชาวิจารณ์ล้ม!

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้าน ใน ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน ได้มีการทำประชาวิจารณ์ เรื่องสร้างโรงงานฆ่าสัตว์ในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ในตำบลหนองหนาม หมู่ที่ 4 บ้านต้นปัน หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย หมู่ที่ 3 บ้านกอลุง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหียง และหมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ เพื่อสร้างเป็นโรงฆ่าไก่ โรงฆ่าหมู โรงอาหารแปรรูป และโรงคัดไข่ มีชาวบ้านรวมตัวกันแต่ละหมู่บ้านประมาณ 100 คน รวมทั้ง 5 หมู่บ้านมากกว่า 1,000 คน พร้อมกับน้ำป้ายไวนิลขนาดใหญ่มาติดตั้งบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ว่า “คนลำพูน เราไม่เอาโรงฆ่าสัตว์” พร้อมกับยืนเรียงแถวชูป้ายและส่งเสียงพร้อมกันว่า ไม่เอาโรงฆ่าสัตว์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีแผนจะมาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลหนองหนาม

ด้านนางอุไรวรรณ เถินโจง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า การเข้ามาตั้งโรงงานดังกล่าวทำให้เกิดผลเสียระยะยาวหลายข้อ ชาวบ้านต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ในเรื่องมลพิษ กลิ่น เสียง โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ในเขตตำบลหนองหนาม ก็มีโรงงานหลากหลายมาสร้างแล้ว รวมไปถึงการใช้น้ำ

หากมีโรงงานมาตั้งก็ต้องใช้น้ำจำนวนมากต้องเกิดปัญหาการแย่งน้ำกันอย่างแน่นอน ตามมาด้วยปัญหาแรงงาน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้ อีกทั้งจะมีเรื่องถนนหนทางที่ชำรุดเสียหายเพราะมีการขนส่งทั้งขาเข้าขาออก พื้นที่การเกษตรถูกทำลายไปด้วย ส่วนข้อดีการตั้งโรงงาน มีเพียงน้อยนิดซึ่งไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือไม่ เช่น เรื่องเศรษฐกิจดีมีความเจริญ หรือการได้ซื้อหมูในราคาถูก ชาวบ้านก็มีตลาดของชาวบ้านเองที่เป็นผู้ค้ารายย่อย ซึ่งมีมาตรฐานราคาอยู่ หากมีโรงงานเข้ามากลุ่มแม่ค้าเขียงหมูในตลาดก็คงต้องตกงาน อีกทั้งลูกหลานมีงานทำใกล้บ้าน หากลูกหลานคนรุ่นใหม่จบ ป.ตรี มาคิดว่าคงไม่มีใครเข้าไปทำงานรับจ้างแล่ชิ้นส่วน ล้างเลือด ล้างขี้หมู โดยได้ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศ และสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด สำหรับการมารวมตัวกันครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชาวบ้านไม่เอาโรงฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาด และจะต่อต้านทุกด้าน

รายงานข่าวแจ้งว่า ทางตัวแทนจากบริษัทดังกล่าวได้พยายามเข้ามาให้การสนับสนุนในพื้นที่ โดยการสมทบทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน และผ่านทางผู้นำชุมชนบางคนเพื่อต้องการให้ประชาวิจารณ์หมู่บ้านผ่าน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำประชาคมไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2551 แต่ไม่ผ่านประชาวิจารณ์อย่างใดอย่างไรก็ตาม หากจะมีการประชาวิจารณ์ ในครั้งต่อไป ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า จะต้องทำประชาวิจารณ์ ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะคัดค้านทุกทางไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทั้งสิ้น

…………………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน