ทม.สัตหีบจัดกิจกรรม คิดถึงพ่อ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ

ทม.สัตหีบจัดกิจกรรม คิดถึงพ่อ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ
เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ คิดถึงพ่อ ร.๙

วันที่ 4 ธ.ค.64 เวลา 18.00 น. นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้กิจกรรม ” คิดถึงพ่อ ร.๙ ” ณ ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะชายทะเล เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ.จ.ชลบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด
โดย นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ จากนั้นได้นำผู้ร่วมในพิธี ปักดอกไม้สีเหลืองที่โครงเลข ๙ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระสติปัญญา เพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกร และก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้ง และประทับอยู่ในใจของปวงประชาเสมอมา
จากนั้นได้จุดเทียนชัย นำส่งต่อให้เหล่าพสกนิกรอย่างสว่างไสว และร่วมรับฟังบทกลอนคำสัญญา คิดถึงพ่อ ร.๙ โดย นายบรัศ บุญบรรเจิดศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมร่วมปล่อยลูกโป่งและกระดาษข้อความเขียนถึงพ่อ ร.๙ ขึ้นสู่ท้องฟ้า และจุดพลุเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ร.๙”

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก