ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นำคณะตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นำคณะตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าววันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะได้ออกตรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะเจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลเมืองอนุบาลร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความพร้อมของการเปิดเรียนนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มีนักเรียนอยู่ 1,711 คน ครูและบุคลากร 111 คน ขณะนี้ได้เปิดการเรียนแบบคู่ขนาน ทั้ง on site และ on line โดยให้นักเรียนมาเรียนได้ห้องเรียนละไม่เกิน 10 คน คือชั้นเรียนแบบ on site ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และจัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่ครูประจำวิชาได้จัดเตรียมไว้ คือชั้นเรียนแบบ on line

ทั้งนี้ตั้งแต่ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มีนักเรียนมาเรียนแบบ on site ประมาณ 300 คน มาเรียนห้องละไม่เกิน 3 คน ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน คือ ต้องอายุ 12 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 95 % ทางด้านครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 % แล้ว และทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ
อีกทั้งโรงเรียนได้เน้นมาตรการเข้มในด้านต่างๆ และสถานศึกษาจะต้องประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID plus สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร คือ จะมีข้อมูลผลประเมินความเสี่ยง ผลตรวจ ATK ในระยะ 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน หรือประวัติติดเชื้อช่วง 1-3 เดือน เพื่อให้การเปิดเรียนมีความปลอดภัยต่อนักเรียนและครอบครัวมากที่สุด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าวCr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด