วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/ วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี.

เมื่อวันที่5 ก.ย.2562เวลา9.00น.ที่หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบประชาชน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในประเด็นต่างๆสำหรับพื้นที่ อ.สวนผึ้ง เป็นพื้นที่ติดต่อชายแดนไทยพม่านอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าและชาชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนพื้นที่ราบสูงคือกระเหรี่ยงจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่าไม้ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรมานานกว่า50 ปีแต่ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและเข้าสู่กระบวนการตามกฏหมาย ต่อมารัฐบาลได้ออกกฏหมายห้ามบุกรุกถากถางและประกาศ พรบ.พื้นที่ราชพัสดุปี 2562 มีบางมาตราขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย 2560 โดยสมาคมเกษตกรพอเพียง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจรณาต่อไปนอกจากนี้ยังมีปัญหารในเรื่องแหล่งน้ำทางการเกษตรที่ประชาชนไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมจึงให้คณะกรรมการวุฒิสภานำปัญหาดังกล่าวที่ประชาชนในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา กำลังเผชิญอยู่หาทางออกในเรื่องของข้อกฎหมายต่อไป.ทางด้านนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีเพื่อหารือและข้อเสนอแนะของประชาชนแลกเปลียนเรียนรู้ซึ่งปัญหาที่พบวันนี้เป็นเรื่องที่ดินทำกินที่เกษตกรส่วนใหญ่อาศัยพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่ามายาวนานจะได้นำข้อมูลดังกล่าวระหว่าประชาชนกับรัฐไปประชุมหารือซึ่งต่อไปก็จะมีคณะกรรมการรับเรื่องพิจารณาที่ดินของรัฐที่ประชาชนเข้าไปอยู่และทำกินมาก่อนที่ตรงใหนสมควรทวงคืนตรงใหนที่ไม่จำเป็นหรือยังไม่ใช้ก็จัดระเบียบให้เข้าสู่กระบวนการของกฏหมายให้กับประชาชนเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ต่อไป.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน