พังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน 107 รายที่ประสบปัญหาวาตภัยพายุพัดบ้านพังเสียหาย

พังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน 107 รายที่ประสบปัญหาวาตภัยพายุพัดบ้านพังเสียหาย

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทาง นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายนางปวีณ์ริศา เกิดสม และนางสาวกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยพายุดพัดบ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหายบ้านพัง โดยมีว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า นายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอตะกั่วป่า ร.ต.อ.นิพนธ์ พลอยขาว รอง ผบ.ร้อย ตชด.425

นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี นายกฤตยา ผลิโกมล นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ปลัด อบต.บางม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ออกเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 51 ราย ได้แก่ ต.บางนายสี จำนวน 18 ราย ต.โคกเคียน จำนวน 33 ราย และ ต.บางไทร จำนวน 18 ราย ต.บางม่วง จำนวน 22 ราย ต.ตำตัว จำนวน 16 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
นอกจากนี้บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดหลังคาปลิวและต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านทางชุดช่างตำรวจตระเวนชายแดน 425 ตะกั่วป่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปซ้อมบ้านให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า ซึ่งประสบวาตภัย พายุฝนพัดบ้านพังได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดช่าง เมื่อทราบข่าวจึงได้เข้ามาช่วยเหลือดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ให้มีสภาพแข็งแรงทนทาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป