จ.นครนายก : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563

จ.นครนายก : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 5 กรกฎาคม 2563

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญตามประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563

โดยมีข้าราชการ และประชาชน ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาแบ่งออกเป็นกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยพระภิกษุสงฆ์ในวัดก็เตรียมจัดกิจกรรมที่วัดรวมถึงแสดงพระธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตามที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ ส่วนชาวพุทธก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าไปวัดรับศีล งดการทำบาปทั้งปวง
ถวายสังฆทาน หรือให้ทานฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบอุโบสถในเวลาเย็น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก