จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานแสดงสินค้า OTOP Midyear 2022 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรียอดจำหน่าย404,940 บาท

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานแสดงสินค้า OTOP Midyear 2022 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรียอดจำหน่าย404,940 บาท

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงาน OTOP Midyear 2022 ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานดังกล่าว จำนวน 30 บูท โดยมียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ ดังนี้

วันแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ยอดจำหน่ายและสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น 404,940 บาท แยกเป็น ยอดจำหน่าย 369,940 บาท และยอดสั่งซื้อ 35,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จำนวน 4 บูท
ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 20,200 บาท
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 บูท
ยอดจำหน่าย 207,300 บาท และยอดสั่งซื้อ 27,000 บาท รวมทั้งสิ้น 234,300 บาท
3. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 7 บูท
ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 83,890 บาท
4. ประเภทอาหารชวนชิม จำนวน 1 บูท / 1 ราย
ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,000 บาท
5. ศิลปิน OTOP จำนวน 1 บูท
ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท
6. โซนประชารัฐ จำนวน 2 บูท
ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 23,250 บาท
7. โซนสตรี จำนวน 1 บูท
ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,500 บาท
8. โซนเส้นไหม/ฝ้าย จำนวน 1 บูท
ยอดจำหน่าย 1,800 และยอดสั่งซื้อ 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,800 บาท

ผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่
1. . กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ที่ 13 (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) อ.สุวรรณภูมิ ยอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 42,000 บาท
2. กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านดงแดง (ผลิตภัณฑ์ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน) อ.จตุรพักตรพิมาน ยอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 25,000 บาท
3. เครื่องเงินไทยสาเกตนคร (ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน) อ.โพนทอง ยอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 22,000 บาท

ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 30 บูท
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
Cr.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด