ผู้ว่านราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่านราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว

วันนี้ 5 มิ.ย.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานคอยร้อยปี ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 อำเภอตากใบ ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอตากใบ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูน ปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้มีการมอบเครื่องมือสำหรับทำการประมงจำนวน 6 ชุด และมอบพันธุ์กุ้งกุลาดำแก่ชาวประมงในพื้นที่ด้วย เพื่อเป็นสร้างรายได้ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณแม่น้ำตากใบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และยังเป็นแหล่งทำการประมงในช่วงฤดูมรสุม ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน